Srpen 2008

SATURN

29. srpna 2008 v 21:07 | R@dek |  !!! Planety sluneční soustavy !!!
Planeta Saturn je plynná planeta. Saturn je druhá největší planeta sluneční soustavy. A jedinná planeta, která má menší hustotu než voda. Díky svým prstencům je považován za jeden z nejkrásnějších objektů ve vesmíru.Jde o plynné těleso, složené hlavně z Vodíku. Na noční obloze lze planetu spatřit pouhýma očima, V prstencích jsou částice ledového prachu a ledem pokryté kameny velké až 1 KM. a ledové krystalky
Doposud je známo 60 měsíců Saturnu. Největší z nich je Titan o průměru 5150 km, a je to druhý největší měsíc sluneční soustavy s hustou atmosferou
Složení atmosféry: 97% vodíku, 3% hélia, 0,05% metanu ( tak tam by jsme nepřežili:-)
Teplota Saturnu asi -150 °C
Doba oběhu Saturnu kolem slunce je 88 dní a doba otáčení kolem osy je 10 h 32 min.

MĚSÍC

28. srpna 2008 v 12:38 | R@dek |  Měsíce
Měsíc je přirozená družice Země, Průměr 3476 km, hmotnost 1/81 hmotnosti Země, Svítí odraženým světlem, nemá atmosféru, vodu, magnetické Pole
Povrch tvoří rozsáhlé planiny zvané mare (moře), o nichž se dříve předpokládalo, že obsahují vodu. Krátery vznikly většinou dopadem meteoritů.
Roku 1969 přistáli Neil Armstrong a Edwin Aldrin v rámci programu Apollo jako první lidé na Měsíci, a tím se stali i prvními lidmi, kteří stanuli na povrchu jiného vesmírného tělesa než Země.
Měsíc má relativně nevýznamnou a řídkou atmosféru. Jedním ze zdrojů této atmosféry je odplynování - uvolňování plynů, například radonu, který pochází hluboko z měsíčního nitra. Dalším důležitým zdrojem plynů je sluneční vítr, který je rychle zachycován měsíční gravitací.
Teplota na Měsíci:
Minimální : minus - 233 stupňů Maximální : + 123 stupňů

ASTEROIDY

24. srpna 2008 v 20:23 | R@dek |  Asteroidy a Planetky
Planetky (asteroidy) jsou vesmírná tělesa o rozměrech od cca 1 do 1000 km. Celkový počet planetek je odhadován na několik desítek a set tisíc (v současnosti je v astronomických katalozích uváděno téměř 60 000 planetek).
První takové těleso objevil Giuseppe Piazzi v Palermu 1. ledna 1801. Objekt dostal název Ceres. Tehdy se myslelo, že byla objevena nová planeta sluneční soustavy.
Asteroidy jsou zařazovány do skupin na základě charakteristik jejich oběžných drah a detailů viditelného světla, které se odráží od jejich povrchu.
identifikovat asteroidy, V poslední době se zvyšuje zájem které protínají oběžnou dráhu Země a u nichž tedy existuje riziko srážky se Zemí. Mezi tři nejdůležitější skupiny asteroidů blízko Země patří Apollo, asteroidy Amors a asteroidy Athens.
Mezi nejznámější asteroid (planetku) patří Gaspra (dole obrázek)
!!! PROSÍM PIŠTĚ KOMENTÁŘE !!! :-)

KOMETY

23. srpna 2008 v 20:14 | R@dek |  Komety
Kometa, zastarale vlasatice, je malý astronomický objekt podobný planetce (Asteroidu) složený především z ledu a prachu a obíhající většinou kolem Slunce. Komety jsou známé pro své nápadné ohony.
Většina komet se po většinu času zdržuje za oběžnou dráhou Pluta, odkud občas nějaká přilétne do vnitřních částí Sluneční soustavy. Velmi často jsou popisované jako "špinavé sněhové koule" a z velké části je tvoří zmrzlý oxid uhličitý, metan a voda smíchaná s prachem a různými nerostnými látkami.
Kometa se skládá z těchto částí:
Jádro - pevná část komety o velikosti v řádu desítek Km
Koma - kulová obálka kolem jádra, složena hlavně z plynů.
Ohon - plyn a prachové částice směřující od Slunce
Mezi nejznámější kometu patří : Halleyova kometa . Je to kometa, která je ze Země vidět každých 75-76 let. Je nejznámější ze všech komet. Halleyova kometa je jediná, která se objevuje v krátkých časových intervalech a je viditelná pouhým okem. Naposledy se objevila ve Sluneční soustavě v roce 1986 a příště se objeví v roce 2061. (: Tak to nevím jestli se jí ještě dožiju:)

MARS

22. srpna 2008 v 9:48 | R@dek |  !!! Planety sluneční soustavy !!!
Marsu se také říká rudá planeta, protože jeho povrchje zbarven do červena. jak mírný vítr rozvíří prach, zdá se, že i obloha je růžová. Lidé si kdysi domnívali že na Marsu je život, ale nic živého tam ještě nebylo nalezeno, je to čtvrtá planeta v sluneční soustavě.
K marsu byla vyslána řada kosmických sond, aby zjistili, jak planeta vypadá. Výprav se také zůčastnili také sondy Viking 1 a Viking 2.Možná, že jednoho dne budou na Marsu žít lidé, neboť tato planeta se nejvíce podobá naší zemi.
mars je velmi chladná planeta, na níž je mnoho vyhaslích sopekm, kráterů a vyschlích řek. povrch připomíná rezavou kamenitou poušť
Mars má dva měsíce : Phobos a Deimos
Průměrná teplota: -20 až -80 stupňů
je tam velmi řídká atmosféra
Oběžná doba Marsu kolem slunce: 687 dnů
Doba za kterou Mars oběhne kolem své osy: 24 h 37 m

VENUŠE

21. srpna 2008 v 20:28 | R@dek |  !!! Planety sluneční soustavy !!!
Venuše je druhou planetou od Slunce,. Je to terestrická planeta, co do velikosti a hrubé skladby velmi podobná Zemi; někdy ji proto nazýváme "sesterskou planetou" Země.
Protože je Venuše ke Slunci blíže než Země, najdeme ji na obloze vždy zhruba ve stejné vzdálenosti od Slunce takže ji ze Země lze vidět jen před svítáním nebo po soumraku. Proto je někdy označována jako "Jitřenka" nebo "Večernice", a pokud se objeví, jde o zdaleka nejsilnější bodový zdroj světla na obloze. Někteří lidé dokonce dokážou rozpoznat její fázi pouhým okem.
Venušina atmosféra se skládá především z oxidu uhličitého a malého množství dusíku. . Atmosféra extrémně bohatá na CO2 způsobuje mohutný skleníkový efekt, který zvyšuje teplotu povrchu na více než 400°C, v oblastech poblíž rovníku dokonce až na 500°C. Venuše ale nemá žádné oceány, je obklopena hustou atmosférou v níž se nachází i kapky kyseliny sírové, a Venuše nemá žádný měsíc
Rotace kolem osy: 243 hodin
Doba oběhu kolem slunce: 224,7 dní

SOPKY- OHNIVÁ BOUŘE

18. srpna 2008 v 14:53 | R@dek |  Sopky a Erupce
Když se magma dostane do kráteru, unikají z něho plyny a magma se přeměňuje v lávu, 1000 °C horkou směs roztavené horniny ( desetinásobně žhavější než vařící voda). Podle toho, jak je hustá, stéká po úbočí sopky rychlostí 2 až 8 km/h. Jakmile se dostane do styku se vzduchem a s půdou, začíná chladnout a tvoří horniny například čedič. Proud lávy může být široký až jeden kilometr. Někdy láva tryská jako fontána do výšky několika set metrů...
ČEDIČ
Čedič ( bazalt) je tmavě šedá až černá hornina. Vzniká, když při sopečných erupcích vytéká ne zemský povrch řídké, tekuté magma s nízkým obsahem kyseliny křemičité a tuhne v čedičovou lávu. Často přitom vznikají šestiboké sloupy. Čedič je významný stavební materiál, čedičový štěrk se používá při výstavbě silnic...