!!! Planety sluneční soustavy !!!

SLUNEČNÍ SOUSTAVA

7. prosince 2008 v 11:34 | R@D3K
Slunce a jeho rodina se označuje jako Sluneční Soustava. Patří do ni 8 Planet ,1 trpasličí planeta a 61 Měsíců. Sluneční soustava obsahuje také miliony skalisek, kterým se říká Planetky a ještě do ní Patří Miliardy Komet a Hvězd! Sluneční soustava se nachází v Mléčné dráze. Slunce je uprostřed Soustavy a všechno ostatní obíhá okolo něho

Planetární rok je doba za kterou planeta oběhne jednou okolo Slunce- Planetární rok Pluta trvá 248 Pozemských let. a z toho asi 100 let obíhá v Neptunově Dráze!
Planetární den je doba, za kterou se Planeta otočí kolem své osy.

Planety se pohybují různě rychle. Planety rozdělujeme na plynné a kamenné. Planety se mezi sebou liší svou velikostí. Jupiter je asi 50 krat větší než Země.

MARS - OBROVSKÉ HORY A ÚDOLÍ

25. října 2008 v 13:30 | R@dek
Na Marsu je bezpochyby nejvyšší hora celé sluneční soustavy... Jde o Olympus Mons, sopku vysokou 27 000 metrů. Vedle ní by náš Everest se svými 8 848 metry vypadal jako kopec!!! Tato obrovská sopka musela vyhasnout před několika miliony let... Na Marsu se dále nachází i údolí dlouhé 5 000 km, což je vzdálenost z Paříže do New Yorku!!!! Tento obrovský kaňon se nazývá Valles Marineris...
MERKUR

24. září 2008 v 21:12 | R@dek
Merkur je druhá nejmenší planeta ve sluneční soustavě, je nejblíže ke slunci. Merkur můžeme vidět na obloze večer brzo po západu slunce, nebo krátce před východem. Merkur oběhne kolem slunce za 88 dní. Kolem osy se otočí za 58 dní, což znamená že se třikrát otočí kolem osy a mezitím oběhne dvakrát kolem slunce. Na Merkuru je hodně kráterů. Atmosféra je velmi řídká zkládá se hlavně z Draslíku, sodíku a helia. Na Merkuru je průměrná teplota od -170, když je Merkur odvrácen od slunce až po 450 stupňů. Merkur nemá žádné měsíce a prstence.

JUPITER

23. září 2008 v 20:49 | R@dek
Jupiter je největší planeta ve sluneční soustavě. Je třikrát těžší než Země a více než dvakrát těžší než všechny ostatní planety dohromady! Veliká gravitace vyvolává v nitru Jupiteru vysoké teploty a tlak. tato bouřlivá planeta je zahalena jedovatými a nedýchatelnými plyny, jako je Vodík, Čpavek, helium a Metan. ve vrchní vrstvě atmosféry víří mrazivě ledová mračna, která rychle mění tvar! Jupiter se kolem své osy otočí jednou za 9 hodin a 50 minut, a to je nejmenší den v celé sluneční soustavě. Rychlá rotace způsobuje časté bouře a silné větry! Jupiter má 60 měsíců! Jupiter má také jeden slabě zářící kamenný a ledový prstenec.
Pozoruhodný jev na Jupiteru je velká rudá skvrna, což je Tornádo plynů a velký bouřkový mrak, který se otočí během několika dní.
Jupiter oběhne kolem slunce za 12 let.
Průměrná teplota na Jupiteru je: -120 stupňů celsia, někdy tam může být i větší mráz!

PLUTO

22. září 2008 v 21:03 | R@dek
Pluto leží až na okraji sluneční soustavy. Pluto je kamenná a nejmenší planeta ve sluneční soustavě a je také nejdále od slunce. Pluto oběhne slunce za 248 let a z toho 20 let se pohybuje uvnitř Neptunovi dráhy. Kolem své osy oběhne Pluto za 6 dnů. Látky, které tvoří povrch Pluta jsou po většinu roku zmrzlé, ale když se přiblíží více ke slunci, tak se změní v plyny a planeta získá atmosféru. Plutova atmosféra se skládá hlavně z dusíku a metanu. Pluto bylo objeveno v roce 1930 a ještě tam nezavítala žádná sonda. Okolo Pluta obíhá jeden měsíc nazývaný Charon, kterému trvá oběh Pluta jen 6 dní. Pluto a měsíc Charon jsou hodně blízko sebe. Pluto je velmi vzdálené, takže ho nejde vidět pouhým okem.
Průměrná teplota na Plutu je jenom - 230 stupňů celsia.
Dne 26.srpna. 2006 bylo pluto vyškrtnuto z planet a dostalo název trpasličí planeta, nebo planetka. Moc o této planetě ještě nevíme, je ještě hodně věcí co se o ní musíme dozvědět:-)

PLANETA ZEMĚ

21. září 2008 v 20:53 | R@dek
Žijeme na jedné malé planetě- jediném místě sluneční soustavy ,kde je život. planeta země z vesmíru je velmi barevná se zelenými plochami, hlubokými oceány a ledovcemi. na zemi může být život, protože je v dobré vzdálenosti od slunce, kde může být voda jako kapalina. Život také omožňuje zemská atmosféra ( tenká vrstva plynů kolem planety ) tato planeta v naší sluneční soustavě je velmi vyjimečná, protože jako jedinná obsahuje takové množství kyslíku. země se kolem slunce otočí za 365 dnů a kolem vlastni osy za 23 hodin 56 minut. toto otáčení brání extrémním teplotám, jako jsou třeba na Měsíci. Planeta Země se točí pořád rychleji, a proto vzniká globální oteplování Země. Planeta Země má jeden měsíc.

URAN

21. září 2008 v 11:29 | R@dek
Planeta Uran byla objevena v roce 1781.Uran je téměř čtyřikrát větší než Země. Uran oběhne slunce za 84 let a kolem své osy se otočí jednou za 17 hodin a 50 minut. Uranova atmosféra se skládá hlavně z Vodíku a Helia. Většina planet sluneční soustavy je trochu nakloněna, ale Uran je doslova převrácen na bok, patrně tím že do něj v minulosti narazilo nějaké těleso! na pólech nezapadá slunce celých 42 let! Sonda Voyager 2 vyfotila snímky hustých mraků, které planetu Uran pokrývají, ůzké prstence a Uranovi nádherné měsíce. Tato planeta je tak vzdálené že jí nelze spatřit pouhým okem jako třeba Venuši nebo Mars. Uran má hustou a neprůhlednou atmosféru. mraky jsou z Vodíku a Helia.
Uran má celkem 21 měsíců a nejhezčí je Miranda, protože má zvláštní povrch, má divné hluboké rýhi, protože do něj něco narazilo a rozpadl se a potom se znovu spojil.
Průměrná teplota na Uranu je -190 stupňů celsia, takže by jsme tam ihned umrzli:-)
Na levé fotce je Uran, a na druhé jeden z měsíců: Miranda

NEPTUN

20. září 2008 v 21:09 | R@dek
Neptun je nejmenší ze čtyř plynných planet a je více než 3 miliardy km od slunce. Malým dalekohledem vidí astronomové neptun jako malou hvězdu. Na této sytě modré planetě je větrno a pusto a kolem krouží jedovaté mraky ze kterých prší krystaly metanu! kamenné jádro planety je velké asi jako země a obepíná jej zmrzlá vrstva vody a čpavku. Atmosféra se skládá z Helia, metanu a Vodíku .Neptun byl objeven v roce 1846, ale dokuď Sonda Voyager 2 neposlala snímky na zemi , ale skoro nic jsme o něm nevěděli. A teď víme že má hodně slabě zářících prstenců a 11 měsíců.
Na neptunu bývají Mizící tmavé skvrny, což jsou vířící bouřkové mraky!
Neptun obíhá kolem Slunce 164 let a okolo osi se otočí za 17 hodin a 50 minut.
Průměrná teplota Neptunu je -200 stupňů Celsia.
Největší měsíc se nazývá Triton, který je celý pokrytý ledem a jsou na něm divné tmavé pruhy, které jsou způsobené sopkami, které chrlí dusík, který na Tritonu zkapalní.

SATURN

29. srpna 2008 v 21:07 | R@dek
Planeta Saturn je plynná planeta. Saturn je druhá největší planeta sluneční soustavy. A jedinná planeta, která má menší hustotu než voda. Díky svým prstencům je považován za jeden z nejkrásnějších objektů ve vesmíru.Jde o plynné těleso, složené hlavně z Vodíku. Na noční obloze lze planetu spatřit pouhýma očima, V prstencích jsou částice ledového prachu a ledem pokryté kameny velké až 1 KM. a ledové krystalky
Doposud je známo 60 měsíců Saturnu. Největší z nich je Titan o průměru 5150 km, a je to druhý největší měsíc sluneční soustavy s hustou atmosferou
Složení atmosféry: 97% vodíku, 3% hélia, 0,05% metanu ( tak tam by jsme nepřežili:-)
Teplota Saturnu asi -150 °C
Doba oběhu Saturnu kolem slunce je 88 dní a doba otáčení kolem osy je 10 h 32 min.

MARS

22. srpna 2008 v 9:48 | R@dek
Marsu se také říká rudá planeta, protože jeho povrchje zbarven do červena. jak mírný vítr rozvíří prach, zdá se, že i obloha je růžová. Lidé si kdysi domnívali že na Marsu je život, ale nic živého tam ještě nebylo nalezeno, je to čtvrtá planeta v sluneční soustavě.
K marsu byla vyslána řada kosmických sond, aby zjistili, jak planeta vypadá. Výprav se také zůčastnili také sondy Viking 1 a Viking 2.Možná, že jednoho dne budou na Marsu žít lidé, neboť tato planeta se nejvíce podobá naší zemi.
mars je velmi chladná planeta, na níž je mnoho vyhaslích sopekm, kráterů a vyschlích řek. povrch připomíná rezavou kamenitou poušť
Mars má dva měsíce : Phobos a Deimos
Průměrná teplota: -20 až -80 stupňů
je tam velmi řídká atmosféra
Oběžná doba Marsu kolem slunce: 687 dnů
Doba za kterou Mars oběhne kolem své osy: 24 h 37 m

VENUŠE

21. srpna 2008 v 20:28 | R@dek
Venuše je druhou planetou od Slunce,. Je to terestrická planeta, co do velikosti a hrubé skladby velmi podobná Zemi; někdy ji proto nazýváme "sesterskou planetou" Země.
Protože je Venuše ke Slunci blíže než Země, najdeme ji na obloze vždy zhruba ve stejné vzdálenosti od Slunce takže ji ze Země lze vidět jen před svítáním nebo po soumraku. Proto je někdy označována jako "Jitřenka" nebo "Večernice", a pokud se objeví, jde o zdaleka nejsilnější bodový zdroj světla na obloze. Někteří lidé dokonce dokážou rozpoznat její fázi pouhým okem.
Venušina atmosféra se skládá především z oxidu uhličitého a malého množství dusíku. . Atmosféra extrémně bohatá na CO2 způsobuje mohutný skleníkový efekt, který zvyšuje teplotu povrchu na více než 400°C, v oblastech poblíž rovníku dokonce až na 500°C. Venuše ale nemá žádné oceány, je obklopena hustou atmosférou v níž se nachází i kapky kyseliny sírové, a Venuše nemá žádný měsíc
Rotace kolem osy: 243 hodin
Doba oběhu kolem slunce: 224,7 dní
 
 

Reklama