Sopky a Erupce

SOPKY- OHNIVÁ BOUŘE

18. srpna 2008 v 14:53 | R@dek
Když se magma dostane do kráteru, unikají z něho plyny a magma se přeměňuje v lávu, 1000 °C horkou směs roztavené horniny ( desetinásobně žhavější než vařící voda). Podle toho, jak je hustá, stéká po úbočí sopky rychlostí 2 až 8 km/h. Jakmile se dostane do styku se vzduchem a s půdou, začíná chladnout a tvoří horniny například čedič. Proud lávy může být široký až jeden kilometr. Někdy láva tryská jako fontána do výšky několika set metrů...
ČEDIČ
Čedič ( bazalt) je tmavě šedá až černá hornina. Vzniká, když při sopečných erupcích vytéká ne zemský povrch řídké, tekuté magma s nízkým obsahem kyseliny křemičité a tuhne v čedičovou lávu. Často přitom vznikají šestiboké sloupy. Čedič je významný stavební materiál, čedičový štěrk se používá při výstavbě silnic...
 
 

Reklama